BAKGRUND
TEATERINVEST startades 1982 i Kalmar av Leo Larsson och Peter Dywik. Vi är en religiöst, politiskt och på andra sätt obunden amatörteatergrupp. Vi är med andra ord fria att göra vad vi vill - det är det roliga med teater ! Nästan allt kan hända ! Gruppens namn bildades när det var som allra mest surr i massmedia om olika Invest hit och Invest dit. Alla
var makalöst lönsamma och viktiga för mänsklighetens väl och ve - ekonomiskt alltså. TEATERINVEST tillkom som en ironisk kommentar till detta. Numera har de flesta kända Invest slagits ut eller gått i konkurs. TEATERINVEST, med sin satsning på kultur, finns kvar och kan räcka en lång lösnäsa åt dem......

scen
snaskpartyt

LOKALER
Vi har tvingats att byta lokaler många gånger sedan starten. Amatörteatern måste ge plats för mera lönsam verksamhet....Våra lokaler fanns länge på Varvsholmen, ett före detta båtvarv, nära Kalmars centrum. Sedan skulle området rivas och bebyggas och vi fick repetera och bygga scenografi i kappsäck under ett antal år.
Sedan -07 delar vi lokal med en annan amatörteatergrupp och vi kanske kan börja arbeta med mer avancerat material igen. Vi håller till centralt nära köpcentrat Giraffen i Kalmar.

TEATERINVEST är medlemmar i ATR, AmatörTeaterns Riksförbund

c1