cornerTEATERPRODUKTIONER M.M.
forts 1998->

Inför lyckta dörrar... 1998
Manus: JP Sartre
Bearbetning av Sartres pjäs om "livet efter döden". Arbetet med Sartre avbröts
eftersom flera i uppsättningen fick förhinder att fortsätta. Att ta in flera ersättare
på en gång blir som att börja om med en ny grupp, så vi valde att avbryta.


Med de besatta blir det väl alltid någon råd ...1998
Manus: Kent-Inge Perseius / Tommy Liljeholm efter dikter av Gunnar Ekelöf
Speltid 45 min
Handlingen utspelas kanske hemma hos diktaren. Miljön skulle kunna vara
från 1930-talet.
Livet kommenteras utifrån eftertankar och självinsikt...
Regi, kläder, rekvisita, musik, scenografi: Perseius/ Liljeholm
Ljus: Tommy Liljeholm / Lotta Söderström
I rollerna: Kent-Inge Perseius/ Tommy Liljeholm
Pjäsen togs deltog i den nationella ATR-festivalen i Luleå


En vandring i sagans skog V 1998
Manus: Leif Nilsson, TEATERINVEST
Speltid 30 min För förskolebarn
Teaterföreställning utomhus i en riktig sagoskogsmiljö 15 km utanför Kalmar.
Se första versionen EN VANDRING I SAGANS SKOG 1993. Berättelsen är delvis
omarbetad men ramhandlingen är densamma.
Kläder, rekvisita: TEATERINVEST
I rollerna: Marianne Strömberg, Willys Svensson, Lotta Söderström,
Kent-Inge Perseius, Leif Nilsson, Ann-Christine Karlsson,
Regi: TEATERINVEST


Berättarteater...1999
Manus TEATERINVEST
Förarbeten kring berättarteater, baserad på skrönor, minnen och upplevelser.
Arbetet ledde vidare till kommande produktioner, men utmynnade inte i en
föreställning i denna form.


Sverige under 2000 år...1999
Deltagande med skådespeleri, som statister och med rådgivning i STRIX/TV4s
inspelningar av TVserie inför millennieskiftet. Eftersom vi då och då arbetar framför
kamera hade alla vana och peståren kunde lätt gestaltas...
Producent Peter Borg/ STRIX
Skådespelare: Leo Larsson, Willys Svensson, Lotta Söderström,
Kent Inge Perseius mflEn vandring i sagans skog VI 1999
Manus: Leif Nilsson, TEATERINVEST
Speltid 30 min För förskolebarn
Teaterföreställning utomhus i en riktig sagoskogsmiljö 15 km utanför Kalmar.
Se första versionen EN VANDRING I SAGANS SKOG 1993. Berättelsen är delvis
omarbetad men ramhandlingen är densamma.
Kläder, rekvisita: TEATERINVEST
I rollerna: Marianne Strömberg, Willys Svensson, Lotta Söderström,
Kent-Inge Perseius, Leif Nilsson, Ann-Christine Karlsson, Alice Karlsson
Erik Karlsson, Nils Strömberg
Regi: TEATERINVEST