EGET MATERIAL
Vi tycker att den som vill vara med också skall få försöka. TEATERINVEST är en öppen förening och vi tar emot nya medlemmar varje år. Den som inte kan så mycket om teater får vara med i bakgrunden först. Så småningom växer och växlar uppgifterna. Det finns en kärntrupp som har varit med från början som stöd för de nya medlemmarna. Vi skriver i stort sett allt material själva, antingen från början eller med en litterär förlaga som vi bearbetar för teaterscenen. Även om det bara är några medlemmar som håller i pennan (datorn) så är alla aktivt delaktiga i idéutveckling och utformning. Vi provar scener och dialoger, skriver om och provar igen. Att arbeta med eget material är ett sätt att utvecklas. Många gånger är amatörteater upprepningar av sådant som redan har gjorts - vi vill vara fria att utforma material för gruppen som skall arbeta med det.

En vanlig arbetsgång har varit : Någon i gruppen har haft en idé, som utformats till manus tillsammans med en manusförfattare i gruppen, varefter hela TEATERINVEST gemensamt finslipat manus i arbetet med en produktion.

Bild ur "Nasse hittar en...."

UTVECKLING
Ursprungligen var ett av målen för TEATERINVEST att spela teater för barn och ungdom. På senare år har det varit mest vuxenteater. Varje år spelas dock någon eller några pjäser för den unga publiken.

Grundtanken är att det skall vara KUL att spela teater och att alla skall få möjlighet att utvecklas en smula för varje uppsättning som görs. Vi skall bli "bättre och bättre" utan några överkrav på att mätas med professionella skådespelare och teaterarbetare - de kan ju utvecklas på heltid...... Det är ju inte heller alltid som vi arbetar med något som skall bli en konkret teaterföreställning. Ibland provar vi idéer eller ägnar oss åt grundläggande drama/teaterträning. Alla erfarenheter är till stor nytta när vi arbetar fram något som skall spelas inför publik.

Den som är ny får också möjlighet att slussas in genom en liten roll eller en liten arbetsinsats. Man måste inte kunna allt från början, men alla utvecklas genom att vara med!

Bilder ur "En vandring i Sagans skog"

EXPERIMENT
En viktig del av TEATERINVESTs uppsättningar är scenografi, kläder och rekvisita. Vi tycker att man som amatörgrupp kan experimentera också med det visuella. Ett rum måste inte vara naturalistiskt för att fungera som rum - talar man om för publiken vad den skall föreställa sig kan man visa vad man vill.....

Ofta försöker vi minimera scenografi och rekvisita - helst skall innehåll och agerande vara övertygande ändå. De föremål vi ändå använder blir också mer beteydelsefulla på det sättet.

Vi försöker att vara med på amatörteaterfestivaler för att se vad andra gör, inspireras och kanske någon gång inspirera andra. Ibland pratar vi om sådant vi sett eller hört, men ofta diskuterar vi vardagshändelser eller samhällstillstånd. Många gånger kommer idéer och inspiration ur vardagen, som får nya riktningar och mera fantasifull tillämpning i teatersammanhang. Kanske man lär sig att betrakta tillvaron på flera sätt och kan därigenom hitta gömda guldkorn....

corner